Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 6 października 2022 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE PRODUKCJĘ BIOPALIW - BIOPALIWA

KRS

0000131069

REGON

523327963

Adres siedziby

Nowogrodzka 22 / 407, 00-511 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 września 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w ramach budżetu jest upoważniony prezes jednoosobowo, bądź dwóch członków zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002