Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

395,3 tys. zł

2020 r.

476,7 tys. zł

2018 r.

844,2 tys. zł

2010 r.

5,3 tys. zł

2010
2018
2020
2021
5,3 tys. zł 844,2 tys. zł 476,7 tys. zł 395,3 tys. zł