Nazwa pełna

MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000129433

NIP

5482022131

REGON

070888637

Adres siedziby

Strażacka 48, 44-240 Żory, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 września 2002 r.

Kapitał zakładowy

20 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednosoobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

16 maja 2022 r.

DKK-124/2022

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 3 września 2002 r.

  Wartość udziałów

  16,3 mln zł

  Liczba udziałów

  38410

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

16,6 mln zł

2021 r.

19,4 mln zł

2020 r.

19,5 mln zł

2019 r.

17,4 mln zł

2018 r.

8,6 mln zł

2017 r.

14,5 mln zł

2016 r.

15,1 mln zł

2015 r.

12,8 mln zł

2014 r.

9,8 mln zł

2013 r.

7,8 mln zł

2012 r.

7,8 mln zł

2011 r.

6,2 mln zł

2010 r.

6 mln zł

2009 r.

4,1 mln zł

2008 r.

3,5 mln zł

2007 r.

4,6 mln zł

2006 r.

3,5 mln zł

2005 r.

1,9 mln zł

2004 r.

6,6 mln zł

2003 r.

6,2 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,2 mln zł 6,6 mln zł 1,9 mln zł 3,5 mln zł 4,6 mln zł 3,5 mln zł 4,1 mln zł 6 mln zł 6,2 mln zł 7,8 mln zł 7,8 mln zł 9,8 mln zł 12,8 mln zł 15,1 mln zł 14,5 mln zł 8,6 mln zł 17,4 mln zł 19,5 mln zł 19,4 mln zł 16,6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.MOKATE.COM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18366 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002