Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 30 sierpnia 2002 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY IZABELIN

KRS

0000128747

REGON

012231747

Adres siedziby

Al. 3-Go Maja 59, Hornówek, 05-080 Izabelin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 sierpnia 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia z zakresu praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia składają: przewodniczący zarządu, upoważniony członek zarządu i skarbnik

Cel działania

Stowarzyszenie jest dobrowolnym demokratycznym stowarzyszeniem obywateli, którzy swym działaniem chcą się przyczynić do szeroko rozumianego rozwoju gminy izabelin. Głównym celem stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków życia mieszkańców gminy izabelin poprzez działanie na rzecz właściwego rozwoju: a. Zdrowia i opieki społecznej b. Oświaty i kultury c. Bezpieczeństwa i porządku publicznego d. Rzemiosła, handli i usług e. Ochrony środowiska(wodociągi, kanalizacja) f. Budowy dróg wewnętrznych i chodników g. Rekreacji, turystyki i sportu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2844 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAL CYWILNY I REJESTROWY