Nazwa pełna

KŁODNICKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE KTS "KŁODNICA" W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

KRS

0000012674

NIP

7491911966

REGON

532225520

Adres siedziby

Kłodnicka 38 A, Kędzierzyn-Koźle, 47-206 Kłodnica - Kędzierzyn-Koźle, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

16 maja 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności pism, oświadczeń składanych w imieniu kts "Kłodnica" w tym również w zakresie finansowym z podejmowaniem zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie i składanie na dokumentach dwóch podpisów: prezesa lub wiceprezesa wraz z jednym z pozostałych członków.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

Celem kts "Kłodnica" jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez upowszechnianie kultury sportowej, sportu wśród społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży, propagowanie życia sportowego i kulturalnego, organizowanie sportu kwalifikowanego, organizowanie różnych form życia kulturalnego dla społeczności lokalnej oraz reaktywowanie istniejących obiektów sportowych, ich bieżące utrzymanie jak i stopniowe ulepszanie i modernizacja.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski