Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "GODNOŚĆ"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 sierpnia 2002 r.

KRS

0000126627

REGON

192743806

Adres siedziby

Dąbrowszczaków 30C / 9, 80-364 Gdańsk, Polska

Cel działania

1. Dokumentowanie pełnej historii opozycji demokratycznej, w szczególności w regionie gdańskim, w tym podziemia "Solidarność", 2. Świadczenie pomocy, w tym materialnej, osobom związanym z tą działalnością, 3. Organizowanie forum dyskusyjnego I opiniotwórczego, jako pola wymiany poglądów na tematy ważne dla krzewienia idei samorządności, otwartego na wszystkie opcje polityczne, nie będące kontynuacją prl, bądź niedemokratyczne.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności podejmowanych czynności prawnych wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób spośród członków zarządu: prezesa I jego zastępcy, sekretarza lub skarbnika

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 992 SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU - I WYDZIAŁ CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 11 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »