Nazwa pełna

METRON-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000124461

NIP

8790168116

REGON

870527819

Adres siedziby

Bydgoska 108/110, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 lipca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

381 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

05. 07. 2013r. Uchwała nr 1 walnego zgromadzenia wspólników w sprawie otwarcia likwidacji spółki z dniem 08. 07. 2013r. Sporządzona w formie aktu notarialnego rep. A nr 550/2013 przez notariusza krzysztofa płotkowskiego z kancelarii notarialnej w toruniu.

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
  • PROKURENT SAMOISTNY "CAPITAL INVESTMENT -SYSTEMY OPOMIAROWANIA" SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

345,3 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1176 SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1991