Poprzednio

CELSA "HUTA OSTROWIEC"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

8

214,3 mln zł

86,4 mln zł