Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 12 lipca 2002 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "NOWA EDUKACJA"

KRS

0000122487

REGON

011573227

Adres siedziby

Arbuzowa 16 / 5, 02-747 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

12 lipca 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz (§ 14 statutu)

Cel działania

Działanie na rzecz kształcenia przygotowującego do wartościowego istnienia a w konsekwencji: 1. Przeciwdziałanie patologiom wszelkiego rodzaju; 2. Ochrona życia i środowiska naturalnego; 3. Inspirowanie do: - podmiotowego istnienia i kreatywności, - rozwiązywania problemów z uwzględnieniem ekologicznego punktu widzenia, - działań związanych z realizowaniem "Alternatywnych" form kształcenia; 4. Propagowanie wiedzy ułatwiającej zrozumienie istoty i wartości życia; 5. Upowszechnienie technik i narzędzi myślenia twórczego; 6. Uczenie umiejętności niezbędnych do twórczego bycia i pozwalających wykorzystać szansę jaką niesie sytuacja trudna; 7. Inicjowanie oraz wspieranie badań, których celem jest ujawnienie możliwości jakie posiada człowiek i opracowanie sposobów kształcenia pozwalających zrealizować te możliwości;

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 2763 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY