Poprzednio

POLMLEK

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

99,9 mln zł

33,2 mln zł