Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ" W USTRONIU

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

20 października 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

7 listopada 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »