Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 19 listopada 2014 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE BUDOWY POMNIKA PRAWOSŁAWNYM MIESZKAŃCOM BIAŁOSTOCCZYZNY ZABITYM I ZAMĘCZONYM W LATACH 1939-1956

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000121068

REGON

050543530

Data rejestracji

1 lipca 2002 r.

Adres siedziby

Warszawska 11, 15-001 Białystok, Polska

Rozwiązanie

14. 07. 2014 r. - uchwała nr 7 walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia

Cel działania

Utrwalenie pamięci po braciach prawosławnych mieszkańcach białostocczyzny zabitych, zamordowanych, zaginionych i zamęczonych w latach 1939-1956.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 705 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY