Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 20 czerwca 2002 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE CURLINGU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000119276

Data rejestracji

20 czerwca 2002 r.

Adres siedziby

Zamiany 6 / 19, 02-786 Warszawa, Polska

Cel działania

Popularyzacja i rozwój curlingu w Polsce

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) prezes jednoosobowo 2) dwóch członków zarządu łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY