Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE CURLINGU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 czerwca 2002 r.

KRS

0000119276

Adres siedziby

Zamiany 6 / 19, 02-786 Warszawa, Polska

Cel działania

Popularyzacja I rozwój curlingu w polsce

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1) prezes jednoosobowo 2) dwóch członków zarządu łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

6 aktualnych powiązań