STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000119276

Numer NIP

0

Numer REGON

0

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

1) PREZES JEDNOOSOBOWO 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

ul. Zamiany 6 / 19

02-786 Warszawa

Polska