Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 12 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA W PRZEMYŚLU

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000118441

NIP

7952266855

REGON

651495718

Data rejestracji

14 czerwca 2002 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Joachima Lelewela 6, 37-700 Przemyśl, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego

 • Pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych

 • Schroniska turystyczne

 • Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 • Pozostałe placówki gastronomiczne

 • Pozostała działalność turystyczna

 • Działalność biur podróży

 • Działalność agencji podróży

 • Działalność biur turystycznych

 • Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 • Działalność placówek organizujących kursy na prawo jazdy

 • Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw

 • Reklama

 • Działalność fotograficzna

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu lot składa prezes zarządu. 2. Oświadczenia woli w zakresie rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 3. 000 euro składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE