Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

3,7 mln zł

1,6 mln zł

2007 - 2013

1

397,2 tys. zł

165,9 tys. zł

Łącznie

3

4,1 mln zł

1,7 mln zł