Nazwa pełna

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000116304

NIP

6762105522

REGON

351612843

Data rejestracji

5 czerwca 2002 r.

Adres siedziby

Szlak 10 / 2A, 31-161 Kraków, Polska

Cel działania

Podstawowym celem działania związku jest ochrona praw, godności I interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów administracji państwowej I organów samorządu terytorialnego, a także zaspokajanie potrzeb członków związku wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, jak również potrzeb o charakterze kulturalnym I społecznym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania w imieniu związku oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań konieczne jest działanie dwóch członków zarządu, przy czym jednym z nich powinien być prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 6 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY