Nazwa pełna

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000116304

NIP

6762105522

REGON

351612843

Data rejestracji

5 czerwca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

9 października 2019 r.

Adres siedziby

Szlak 10 / 2A, 31-161 Kraków, Polska

Cel działania

Celem realizowanych przez związek działań jest rozwój I polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstw, w szczególnosci przez tworzenie warunków dla zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym oraz obrocie zagranicznym. Związek podejmuje działania I inicjatywy w celu tworzenia logicznego I zrozumiałego systemu regulacji prawnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania w imieniu związku oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań konieczne jest działanie dwóch członków zarządu lub dyrektora biura związku I członka zarządu, przy czym w każdym przypadku jednym z członków zarządu powinien być prezes lub wiceprezes. Zarząd działający przez dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa może upoważnić dyrektora biura do zaciagania zobowiązań w imieniu związku. Upoważnienie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 6 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY