Poprzednio

S.A.D

Nazwa pełna

SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000011564

NIP

5540232136

REGON

010369909

Adres siedziby

Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

10,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołano tylko jednego członka zarządu, reprezentuje on spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, niezależnie od funkcji pełnionej przez danego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

17,9 tys. zł

2020 r.

51,7 tys. zł

2012 r.

235,8 tys. zł

2004 r.

6,3 tys. zł

2004
2012
2020
2021
6,3 tys. zł 235,8 tys. zł 51,7 tys. zł 17,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 38147 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000