Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 17.06.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 04.03.2008

  01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 19.03.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 17.03.2006

  Za 2005 rok

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • Za 2005 rok

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

 • Za 2005 rok