Nazwa pełna

"BIOKRAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000114689

NIP

7561285593

REGON

531165135

Adres siedziby

Kolejowa 20, 47-300 Krapkowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 maja 2002 r.

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje spółkę dwuosobowo-dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu z prokurentem. Prezesowi zarządu przysługuje prawo samoistnego reprezentowania spółki w przypadku gdy ustanowiony skład zarządu jest jednoosobowy.

Beneficjenci rzeczywiści
  • UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PEŁNIENIA FUNKCJI BURMISTRZA KRAPKOWIC. REPREZENTOWANIE NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW GMINY KRAPKOWICE, KTÓRA POSIADA W KAPITALE SPÓŁKI UDZIAŁY O WARTOŚCI 1480700 ZŁOTYCH DAJĄCE 50 % GŁOSÓW.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

53,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2791 SĄD REJONOWY W OPOLU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016