Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI

KRS

0000112287

NIP

6751231772

REGON

357073726

Adres siedziby

Augustiańska 28, 31-064 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 maja 2002 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia konieczne jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu lub innej pisemnie umocowanej osoby przez zarząd stowarzyszenia

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu Polskiego oraz propagowanie i ochrona religijnej, etycznej, filozoficznej, prawnej i kulturanej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej, której filary stanowią tradycja rodzina właśność, poprzez działalność oświatową, kulturalną, charytatywną oraz w zakresie kultu religijnego.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1642 SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005