Nazwa pełna

POMORSKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000109248

NIP

9570824607

REGON

192736580

Data rejestracji

24 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Marynarki Polskiej 80, 80-557 Gdańsk, Polska

E-mail

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby zobaczyć adres e-mail.

Dowiedz się więcej »

WWW

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby zobaczyć adres WWW.

Dowiedz się więcej »

Cel działania

Upowszechnianie i rozwój sportu w dyscyplinie brydż sportowy na terenie województwa pomorskiego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych pwzbs wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY