Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 2 listopada 2021 r.

Nazwa pełna

POMORSKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

KRS

0000109248

NIP

9570824607

REGON

192736580

Adres siedziby

Marynarki Polskiej 80, 80-557 Gdańsk, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

Data rejestracji

24 kwietnia 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych pwzbs wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Cel działania

Upowszechnianie i rozwój sportu w dyscyplinie brydż sportowy na terenie województwa pomorskiego

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,7 tys. zł

Inne dane

Adres www

BRIDGE.GDA.PL

Adres e-mail

[email protected]