Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 14 czerwca 2016 r.

Nazwa pełna

POMORSKI WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000109248

NIP

9570824607

REGON

192736580

Data rejestracji

24 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Marynarki Polskiej 80, 80-557 Gdańsk, Polska

Cel działania

Upowszechnianie i rozwój sportu w dyscyplinie brydż sportowy na terenie województwa pomorskiego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych pwzbs wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres www

BRIDGE.GDA.PL

Adres e-mail

BIURO@BRIDGE.GDA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY