Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 1 grudnia 2023 r.

Nazwa pełna

MOSTOSTAL SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001045205

NIP

8212644893

REGON

363095769

Adres siedziby

Terespolska 12, 08-110 Siedlce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 lipca 2023 r.

Kapitał zakładowy

208 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Gdy zarząd jest więcej niż jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
  • Od 6 lipca 2023 r.

    PROKURA MIESZANA TJ. OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁACZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 6 lipca 2023 r.

    PROKURA MIESZANA TJ. OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁACZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023