Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 23 kwietnia 2024 r.

Nazwa pełna

BIAŁORUŚ 2.0. ZRÓBMY TO RAZEM

KRS

0001041257

NIP

9662178552

REGON

525568665

Adres siedziby

Morska 16, Zaścianki, 15-521 Białystok, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

13 czerwca 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji składają prezes zarządu samodzielnie lub członek zarządu samodzielnie

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie i rozwój wszelkich działań pro- demokratycznych w republice białoruś, poprzez dokumentowanie naruszeń praw człowieka oraz poszerzenie współpracy akademickiej, naukowo-badawczej, działalności sportowej i kulturalnej republiki białorusi w szczególności z Polską oraz na arenie międzynarodowej, w tym: 1. Zorganizowanie i prowadzenie wsparcia analitycznego (fabryka myśli) dla działalności białoruskich organizacji oraz aktywistów demokratycznych; 2. Zaplanowanie, wsparcie i koordynacja nowych mediów na rzecz demokracji na białorusi; 3. Stworzenie i koordynacja grona ekspertów celem przygotowania programu reform w republice białoruś.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]