Nazwa pełna

FUNDACJA VERBASCUM

KRS

0001039278

NIP

9512570805

REGON

525585698

Adres siedziby

Pála Telekiego 10 / 4, 02-793 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

15 czerwca 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania jednego członka zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji są przez niego składane samodzielnie. Natomiast w przypadku powołania więcej niż jednego członka zarządu, oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: dwaj członkowie zarządu łącznie z tym, że prezes/prezeska zarządu składa oświadczenia woli w imieniu fundacji samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023