Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 19 maja 2023 r.

Nazwa pełna

SAILING FACTORY CLUB

KRS

0001036779

NIP

5833477958

REGON

525348202

Adres siedziby

Tarcice 14, 80-718 Gdańsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

18 maja 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja łączna dwóch członków zarządu

Cel działania

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi rekreacji, kultury fizycznej i sportu, a zwłaszcza sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa morskiego oraz edukacji w tym zakresie.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]