Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego — Uchwała zatw. spr.finans.Grupy Kapit. za 2018.pdf

Dostęp do tych danych wymaga posiadania jednego z planów abonamentowych:

99 zł / miesiąc

Testuj przez 14 dni za darmo

Aktywuj

149 zł / miesiąc

Testuj przez 14 dni za darmo

Aktywuj

Dowiedz się więcej o planach i funkcjonalnościach »