Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 3 marca 2023 r.

Nazwa pełna

" FUNDACJA SFERA JEDNOŚCI "

KRS

0001022737

NIP

8992953634

REGON

524627874

Adres siedziby

Wałbrzyska 29A / 2, 52-314 Wrocław, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

1 marca 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa jednoosobowo prezes fundacji lub członek zarządu.

Cel działania

Celem fundacji jest edukacja, wsparcie i integracja migrantów oraz wspieranie liderów przemian społecznych i organizacji pozarządowych zarówno w Polsce jak i w ukrainie.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]