Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 10 stycznia 2022 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ANTONIOWIE

KRS

0000102056

NIP

9910261653

REGON

532303384

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 52, Antoniów, 46-040 Ozimek, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 kwietnia 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu osp prezes lub naczelnik i skarbnik

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Cel działania

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. ST. 467/92 SĄD OKRĘGOWY W OPOLU WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWA