Poprzednio

ANIMEX HOLDING

Nazwa pełna

SMITHFIELD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000101765

NIP

5262461294

REGON

016398958

Adres siedziby

Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 kwietnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

353,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółki składa dwóch członków zarządu łącznie, jeden członek zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest działanie jedynego członka zarządu albo dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 15 września 2015 r.

  ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 3 listopada 2015 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM - DOTYCZY SMITHFIELD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MORLINACH - CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH.

 • Od 3 listopada 2015 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM - DOTYCZY SMITHFIELD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MORLINACH - CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH.

 • Od 3 listopada 2015 r.

  ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Otrzymana pomoc publiczna

2009 r.

1,2 tys. zł

2006 r.

420 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 61607 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY