Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 30 czerwca 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY I PRZYJAŹNI "BEZ GRANIC"

KRS

0001003297

NIP

8222396882

REGON

523719255

Adres siedziby

Krzywa 13, 05-070 Sulejówek, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 listopada 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes.

Cel działania

Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie miasta sulejówek w zakresie współpracy z miastami partnerskimi oraz poszerzanie tej współpracy o kolejne projekty i inicjatywy.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]