Organizacje i zespoły eksterytorialne

2

Liczba organizacji

10 tys. zł

Kapitalizacja

1,2 lat

Średni wiek organizacji

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność organizacji i zespołów eksterytorialnych, takich jak: ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy, oddziały regionalne itp., Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Celna, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Państw - Eksporterów Ropy Naftowej, Wspólnoty Europejskie, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu,
  • działalność misji dyplomatycznych i konsularnych, które znajdują się na terenie Polski.