Produkcja mebli

2 078

Liczba organizacji

4 mld zł

Kapitalizacja

6,5 lat

Średni wiek organizacji

23,2 %

Udział kobiet w zarządach