Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

559,9 tys. zł

2020 r.

752,3 tys. zł