Dane aktualne

Nazwa pełna

PRODIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

28 lutego 2019 r.

KRS

0000774069

NIP

6783178348

REGON

382692878

Adres siedziby

Blokowa 14, 31-752 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Roboty związane z budową dróg I autostrad

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty związane z budową mostów I tuneli

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie I oblicowywanie ścian

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z komplementariuszy jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Sposób reprezetacji komplementariusza prodim sp. Z o. O. : w przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy prezes zarządu uprawniony jest do reprezentacji spółki samodzielnie. W przypadku, gdy zarząd jest dwuosobowy lub trzyosobowy do reprezentacji spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub wiceprezes samodzielnie d0 kwoty 100. 000,00 zł. W przypadku dokonywania czynności przez wiceprezesa zarządu, których wartość przekracza 100. 000,00 zł wymagana jest zgoda prezesa zarządu. W skład zarządu komplementariusza wchodzą: prezes zarządu - oskar niezabitowski

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  200,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  200,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

5 aktualnych powiązań