Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za okres 8 grudnia 2017 r. — 31 grudnia 2017 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 31.08.2022

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 16.11.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 21.11.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.07.2018

  Od 08. 12. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 08. 12. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019