Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 20 grudnia 2018 r.

Nazwa pełna

TCZEWSKA INICJATYWA ROWEROWA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000505213

NIP

5932596850

REGON

222070394

Data rejestracji

8 kwietnia 2014 r.

Adres siedziby

Ignacego Paderewskiego 19H / 7, 83-110 Tczew, Polska

Cel działania

1. Działanie na rzecz budowy i rozwoju dobrej, bezpiecznej i zintegrowanej z systemem komunikacyjnym miasta, infrastruktury rowerowej oraz upowszechnianie najlepszych praktyk i doświadczeń w tym zakresie. 2. Poprawa warunków przemieszczania się rowerem po mieście i jego okolicach w szczególności poprzez rozwój infrastruktury rowerowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i rowerzystek na drogach. 4. Propagowanie, edukacja oraz wychowanie w zakresie alternatywnych środków zrównoważonego transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu rowerowego. 5. Kształtowanie kultury rowerowej oraz świadomości proekologicznej mieszkańców tczewa. 6. Zwiększenie dostępu mieszkańców i mieszkanek tczewa do informacji nt. Działań samorządów w zakresie polityki rowerowej. 7. Prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej. 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 9. Działalność w zakresie ochrony środowiska. 10. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uprawniony jest prezes działający wspólnie z członkiem zarządu. 2. Do reprezentowania stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest jednoosobowo każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

TIR.TCZ@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY