Nazwa pełna

OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY

KRS

0000044866

NIP

7781395875

REGON

634239925

Adres siedziby

Jana Gorczyczewskiego 2 / 7, 60-554 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 września 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

Fundacja została powołana w celach: 1) działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej 2) wspierania jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych w budowaniu i prowadzeniu sieci publicznych placówek ośwatowych i opiekuńczych 3)wspierania rozwoju dzieci i młodzieży 4)prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

76,9 tys. zł

2022 r.

8,7 tys. zł

2021 r.

94 tys. zł

2020 r.

50,4 tys. zł

2019 r.

34,2 tys. zł

2018 r.

12,4 tys. zł

2017 r.

20,4 tys. zł

2016 r.

19,5 tys. zł

2015 r.

21,1 tys. zł

2014 r.

1 tys. zł

2013 r.

29,4 tys. zł

2006 r.

760,9 zł

2006
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
760,9 zł 29,4 tys. zł 1 tys. zł 21,1 tys. zł 19,5 tys. zł 20,4 tys. zł 12,4 tys. zł 34,2 tys. zł 50,4 tys. zł 94 tys. zł 8,7 tys. zł 76,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

17

20,5 mln zł

17,3 mln zł

2007 - 2013

12

18,7 mln zł

15,6 mln zł

2004 - 2006

3

4,3 mln zł

3,3 mln zł

Łącznie

32

43,5 mln zł

36,2 mln zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002