Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 11 marca 2024 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZEDSZKOLA I SZKOŁY STRUMIENIE - 3M

KRS

0000354961

NIP

5322028030

REGON

142574320

Adres siedziby

3 Maja 129, 05-420 Józefów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 kwietnia 2010 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy dokonywaniu czynności prawnych, w postępowaniach sądowych i administracyjnych, stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu lub skarbnika zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest udzielanie pomocy niepublicznym: przdszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum "Strumienie" prowadzonym przez stowarzyszenie wspierania edukacji i rodziny "Sternik" w warszawie (dalej zwanymi "Szkołą") w realizacji ich zadań i podejmowanie zadań, które bez uszczerbku dla szkoły, mogą być wypełniane przez podmiot zewnętrzny. Cele stowarzyszenia są określone potrzebami szkoły i realizowane w ścisłej współpracy dyrekcji szkoły i zarządu stowarzyszenia.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

9,6 tys. zł