Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 29 września 2009 r.

Nazwa pełna

RADA LOKALNA NR 14567 IM. ŚW. JOSEMARII ESCRIVY - ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA RYCERZE KOLUMBA W POLSCE

KRS

0000338154

Adres siedziby

Floriańska 3, 03-707 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 września 2009 r.

Zarząd Rady Lokalnej Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wielki rycerz samodzielnie reprezentuje radę lokalną i zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu rady lokalnej.

Cel działania

1. Udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia i ich rodzinom oraz osobom wskazanym przez tych członków i ich rodziny, z zastrzeżeniem jednak zasady, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 2. Świadczenie wzajemnej pomocy chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym członkom oraz ich rodzinom, z zastrzeżeniem jednak zasady, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 3. Promowanie kontaktów towarzyskich i intelektualnych pomiędzy członkami i ich rodzinami. 4. Wspieranie członków i ich rodzin w umacnianiu wiary katolickiej poprzez naukę, wspólnotę i działalność charytatywną. 5. Promowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, charytatywnej i religijnej, opieki społecznej, pomocy ofiarom wojny i przemocy społecznej. 6. Promowanie i prowadzenie innych programów i działalności zatwierdzonych w danym czasie przez radę krajową stowarzyszenia rycerze kolumba.

Rada Powiernicza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór