Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

824,1 tys. zł

2020 r.

3,9 mln zł

2019 r.

5,4 mln zł

2018 r.

268,4 tys. zł

2017 r.

6,1 mln zł

2016 r.

6,1 mln zł

2015 r.

247,1 tys. zł

2014 r.

909 tys. zł

2013 r.

319,6 tys. zł

2012 r.

89,2 tys. zł

2011 r.

100,9 tys. zł

2010 r.

99,5 tys. zł

2009 r.

669,8 tys. zł

2008 r.

133,4 tys. zł

2007 r.

117,5 tys. zł

2006 r.

73,4 tys. zł

2005 r.

3,5 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,5 tys. zł 73,4 tys. zł 117,5 tys. zł 133,4 tys. zł 669,8 tys. zł 99,5 tys. zł 100,9 tys. zł 89,2 tys. zł 319,6 tys. zł 909 tys. zł 247,1 tys. zł 6,1 mln zł 6,1 mln zł 268,4 tys. zł 5,4 mln zł 3,9 mln zł 824,1 tys. zł