Poprzednio

GOTEX STĄPÓR

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,1 mln zł

2018 r.

4,8 tys. zł

2013 r.

88,9 tys. zł

2012 r.

49,4 tys. zł

2010 r.

76,3 tys. zł

2009 r.

1,6 tys. zł

2009
2010
2012
2013
2018
2020
1,6 tys. zł 76,3 tys. zł 49,4 tys. zł 88,9 tys. zł 4,8 tys. zł 5,1 mln zł