Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 21.09.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 29.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 12.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 21.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 02.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 17.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 11.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 09.06.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 24.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 04.06.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 20.05.2008

  Rok obrotowy 2007

 • 22.05.2007

  Rok 2006

 • 26.05.2006

  Rok 2005

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • Rok obrotowy 2007

 • Rok 2006

 • Rok 2005

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • Rok obrotowy 2007

 • Rok 2006

 • Rok 2005

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • Rok obrotowy 2007

 • Rok 2006

 • Rok 2005

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  "A"

  Liczba akcji w serii

  200000

  Uprzywilejowanie

  200 000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE 1 (JEDNA) AKCJA UPRAWNIA DO (2) DWÓCH GŁOSÓW

 • Nazwa serii

  "B"

  Liczba akcji w serii

  3431865

  Uprzywilejowanie

  3 431 865 (TRZY MILIONY CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ)AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE 1 (JEDNA) AKCJA UPRAWNIA DO (2) DWÓCH GŁOSÓW

 • Nazwa serii

  "C"

  Liczba akcji w serii

  5751699

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  "D"

  Liczba akcji w serii

  10856688

  Uprzywilejowanie

  10 856 688 (DZIESIĘĆ MILIONÓW OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT OSIEM) AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE 1 (JEDNA) AKCJA UPRAWNIA DO (2) DWÓCH GŁOSÓW

 • Nazwa serii

  "E"

  Liczba akcji w serii

  10978826

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  "F"

  Liczba akcji w serii

  1945600

  Uprzywilejowanie

  1945600 (JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB,ŻE 1 AKCJA UPRAWNIA DO 2 GŁOSÓW.

 • Nazwa serii

  "G"

  Liczba akcji w serii

  654400

  Uprzywilejowanie

  654.400 (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA) AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE 1 (JEDNA) AKCJA UPRAWNIA DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW.

 • Nazwa serii

  "H"

  Liczba akcji w serii

  1385000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  "I"

  Liczba akcji w serii

  250000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  "J"

  Liczba akcji w serii

  97000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  "K"

  Liczba akcji w serii

  160000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  "L"

  Liczba akcji w serii

  340000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE