Poprzednio

GAZ TECHNOLOGIA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

11,1 mln zł

4,2 mln zł