Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "SZKOŁA DLA PRZYSZŁOŚCI"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

8 stycznia 2003 r.

KRS

0000145816

NIP

6681916498

REGON

300309120

Adres siedziby

92, Żuki, 62-700 Turek, Polska

Cel działania

1. Wspieranie wszechstronnego I zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego I gospodarczego wsi żuki I okolic. 2. Wspieranie demokracji I budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu: prezesa I wiceprezesa lub prezesa I upoważnionego pisemnie przez zarząd innego członka zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

11 aktualnych powiązań