Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAR-TOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000197234

NIP

6561916099

REGON

291090256

Adres siedziby

Jasionka 90, 28-300 Jędrzejów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 marca 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

2,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego wymage jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łacznie z prokurentem, zaś w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek zarządu - prezes zarządu samodzielnie, a ponadto w każdym przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej kwotę 50 000,00 z, wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników o wyrażenie zgody.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 marca 2004 r.

  Wartość udziałów

  1,2 mln zł

  Liczba udziałów

  2390

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

 • Od 7 stycznia 2019 r.

  Wartość udziałów

  1,2 mln zł

  Liczba udziałów

  2390

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

161,8 tys. zł

2019 r.

5,4 mln zł

2018 r.

481 tys. zł

2017 r.

24 tys. zł

2013 r.

179,5 tys. zł

2012 r.

79,1 tys. zł

2006 r.

160 zł

2006
2012
2013
2017
2018
2019
2020
160 zł 79,1 tys. zł 179,5 tys. zł 24 tys. zł 481 tys. zł 5,4 mln zł 161,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

16,6 mln zł

6 mln zł

2007 - 2013

2

368,8 tys. zł

159,9 tys. zł

Łącznie

6

17 mln zł

6,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3055 SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005