Regulamin usługi Rejestrio API

Wersja obowiązująca od 2019-07-18