Regulamin usługi Rejestrio API

Wersja obowiązująca od 2019-07-18 do 2020-11-01