Przeglądaj dane korzystając z filtrów

Znajdź organizacje, których szukasz, dzięki filtrom danych. Możesz dzięki nim odkryć:

 • Organizacje działające w określonej branży PKD,
 • Organizacje zarejestrowane w danym województwie lub gminie,
 • Organizacje z określoną formą prawną,
 • Spółki Skarbu Państwa,
 • Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • Organizacje, które otrzymały dofinansowanie UE,
 • Organizacje Pożytku Publicznego.
Przeglądaj i pobieraj sprawozdania finansowe

Uzyskaj dostęp do kluczowych dokumentów finansowych, takich jak:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zyskaj rzetelne i konkretne dane o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw, o osiągniętych zyskach i stratach.

Przeglądaj i pobieraj sprawozdania z działalności

Sprawdź szczegółowy opis stanu przedsiębiorstwa sporządzany przez zarząd, zawierający zgodnie z ustawą o rachunkowości:

 • Kluczowe finansowe i niefinansowe wskaźniki efektywności
 • Aktualną i przewidywaną sytuację finansową
 • Czynniki ryzyka i opis zagrożeń
 • Zdarzenia istotnie wpływające na działalność
 • Przewidywany rozwój
 • Ważniejsze osiągnięcia badawczo-rozwojowe
 • Udziały własne
 • Zagadnienia pracownicze i środowiska naturalnego

Dowiedz się kim są beneficjenci rzeczywiści spółek

Dowiedz się kim są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką oraz sprawdź w których państwach rozliczają podatki.


Sprawdź informacje o dotacjach z UE

Uzyskaj dostęp do informacji, które organizacje dostały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

 • Jakie projekty zostały sfinansowane
 • W jakiej kwocie

Przeglądaj informacje historyczne

Sprawdź powiązania organizacji i osób z całej historii KRS, od 2000 r. Ustal:

 • Czym osoby zajmowały się w przeszłości
 • Jaki potencjał doświadczenia i kontaktów mogą posiadać
 • Jakie zależności własnościowe łączyły dawniej firmy
 • Czy osoby lub organizacje nie mają powiązań, które mogą źle świadczyć o ich rzetelności
Zobacz pełen zakres danych

Uzyskaj dostęp do informacji na temat bieżącego statusu organizacji w następującym zakresie:

 • Wierzytelności wpisane do KRS
 • Zaległości wpisane do KRS
 • Oddalone wnioski o ogłoszenie upadłości
 • Połączenia, podziały i przekształcenia
 • Umorzenia egzekucji
 • Postępowania upadłościowe
 • Postępowania układowe
 • Postępowania restrukturyzacyjne
 • Kuratorzy i syndycy
Pobieraj odpisy z KRS

Uzyskaj dostęp do aktualnych odpisów KRS w formacie PDF. Posiadają one moc oficjalnych dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

99 zł. / miesiąc

Aktywuj plan Testuj przez 14 dni za darmo

Jeżeli w ciągu 14 dni anulujesz subskrybcję - nie poniesiesz żadnych kosztów. Po okresie testowym, co miesiąc z Twojej karty będzie pobierana opłata w wysokości 99 zł. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi począwszy od kolejnego okresu rozliczeniowego. Wystawiamy faktury VAT.