Przeglądaj i pobieraj sprawozdania finansowe

Uzyskaj bezpośredni dostęp do kluczowych dokumentów finansowych złożonych do KRS, takich jak:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zyskaj rzetelne i konkretne dane o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw, o osiągniętych dochodach i stratach.

Przeglądaj i pobieraj sprawozdania z działalności

Sprawdź szczegółowy opis stanu przedsiębiorstwa sporządzany przez zarząd, zawierający zgodnie z ustawą o rachunkowości:

 • Kluczowe finansowe i niefinansowe wskaźniki efektywności
 • Aktualną i przewidywaną sytuację finansową
 • Czynniki ryzyka i opis zagrożeń
 • Zdarzenia istotnie wpływające na działalność
 • Przewidywany rozwój
 • Ważniejsze osiągnięcia badawczo-rozwojowe
 • Udziały własne
 • Zagadnienia pracownicze i środowiska naturalnego

Przeglądaj informacje historyczne

Wybierz datę i wyświetl dane organizacji obowiązujące we wskazanym czasie. Możesz szybko ustalić osoby powiązane z organizacją także w przeszłości.

Zobacz pełen zakres danych
 • Wierzytelności
 • Zaległości
 • Oddalone wnioski o ogłoszenie upadłości
 • Połączenia, podziały i przekształcenia
 • Umorzenia egzekucji
 • Postępowania upadłościowe
 • Postępowania układowe
 • Postępowania restrukturyzacyjne
 • Kuratorzy i syndycy
Pobieraj odpisy z KRS

Wybierz datę i wyświetl dane organizacji obowiązujące we wskazanym czasie. Możesz szybko ustalić osoby powiązane z organizacją także w przeszłości.

99 zł. / miesiąc

Aktywuj plan Testuj przez 14 dni za darmo

Jeżeli w ciągu 14 dni anulujesz subskrybcję - nie poniesiesz żadnych kosztów. Po okresie testowym, co miesiąc z Twojej karty będzie pobierana opłata w wysokości 99 zł. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi począwszy od kolejnego okresu rozliczeniowego. Wystawiamy faktury VAT.