Dane z KRS

Ta osoba ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Głowaczowa

Imię ojca

Piotr

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze sprawy prowadzonej przeciwko Adamowi Kantorowi oskarżonemu o założenie i kierowanie nielegalną organizacją "Armia Kresów" (od września 1948 do lipca 1949) oraz o posiadanie broni. Celem wymienionej organizacji było m.in. ponowne przyłączenie Kresów Wschodnich do Polski. IPN-Rz-046/1160 (2185/III)
Materiały administracyjne Występuje w sprawozdaniach z pracy Wydz. III WUBP Rzeszów za lata 1948 -1949 oraz w zestawieniach statystycznych z pracy Wydziału Śledczego WUBP w Rzeszowie. IPN-Rz-04/58, IPN-Rz-04/100
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego prowadzonego m.in. przeciwko Adamowi Kantorowi w związku z utworzeniem i przewodzeniem młodzieżowej organizacji niepodległościowej. IPN-Rz-108/5192
Materiały administracyjne Repertorium postępowania przygotowawczego, wykaz osób aresztowanych, repertorium nadzoru nad wykonaniem kary. IPN-Rz-65/55, IPN-Rz-65/7, IPN-Rz-65/22
Akta sądowe Akta postępowania sądowego wobec członków młodzieżowej organizacji niepodległościowej "Armia Kresów". Adam Kantor został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 14.12.1949 (Sr. 825/49) na karę siedmiu lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres dwóch lat. IPN-Rz-107/991 t.1-2
Akta administracyjne Skorowidze i księgi główne więźniów CW w Rawiczu. IPN Po 3/36, IPN Po 3/38, IPN Po 3/46, IPN Po 3/53
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje (2.02.1981) w materiałach SO krypt. "Roztocze", dotyczącej kontroli operacyjnej MKZ NSZZ "Solidarność" w Lubaczowie. IPN-Rz-036/13 (16/IV)
Akta internowania Z powodu "wrogiej działalności w NSZZ <Solidarność>" internowany na wniosek Wydziału IV KWMO w Przemyślu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta internowanego Internowany w OO Uherce. 19.04.1982 przewieziony do OO Łupków. IPN-Rz-56/20; IPN-Rz-57/496 t.11; IPN-Rz-57/490; IPN-Rz-57/492; IPN-Rz-57/497.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Klon" z powodu "działalności antysocjalistycznej w ugrupowaniach chłopskich" na terenie gminy Horyniec. 23.07.1982 materiały sprawy przekazano do Bieszczadzkiej Brygady WOP i zarejestrowano pod nr 1258. Rozpracowanie prowadziła Strażnica WOP w Lubaczowie. W dn. 12.11.1985 WUSW w Przemyślu przejął materiały i zarejestrował pod numerem 6789 nadając mu kryptonim "Akowiec". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Akowiec" jako przewodniczący "Solidarności" przy PGR w Horyńcu. IPN Rz 034/557 (1039/II)
Opracowanie wewnątrzresortowe - faktologia Charakterystyka niepodległościowej organizacji młodzieżowej "Orlęta Lwowa" przemianowanej następnie na "Armię Kresów", działającej na terenie pow. dębickiego od września 1948 do lipca 1949. IPN-Rz-05/62