Dane z KRS

Ta osoba ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Brodnica

Imię ojca

Rudolf

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne
Dodatkowe informacje:

Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Dywity (powiat olsztyński) 16-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Bi 103/09 zarządzenie z dnia 15.05.2009 dotyczące Jacka Tomasza Szydło – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.