Dane z KRS

Ta osoba ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Biszcza

Imię ojca

Józef

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne
Dodatkowe informacje:

Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 25-10-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EAZA 66949). Akt o sygn. EAZA 66949 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

215 Ppl/ Lu/ 09 zarządzenie z dnia 08.09.2009 r. dotyczące Genowefy Tokarskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.